Thống kê

664725
  • Tài liệu số: 5392
  • Tổng lượt truy cập: 664725
  • Hôm nay: 3310
  • Hôm qua: 2694
  • Tuần này: 6844
  • Tuần trước: 868
  • Tháng này: 8926
  • Tháng trước: 0

Liên kết web

Bộ sưu tập : Tạp chí khác[14064]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites
Tác giả : Nguyễn Văn Đăng
Năm XB : |

Ngày tạo: 25/11/2015

Tính cách người Tày qua tục ngữ ca dao Tính cách người Tày qua tục ngữ ca dao
Tác giả : Dương Hải Hưng
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/09/2013

Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Lê Ngọc Công
Năm XB : |

Ngày tạo: 23/12/2015

Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á
Tác giả : Liêu Triệu Hanh
Năm XB : |

Ngày tạo: 04/05/2012

Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm bạc Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm bạc
Tác giả : Nguyễn Tấn Dũng;Lê Xuân Hải;Trịnh Văn Dũng
Năm XB : |

Ngày tạo: 20/09/2013

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương
Tác giả : Nguyễn Văn Tuất
Năm XB : |

Ngày tạo: 30/05/2012

Ngành báo chí truyền hình Ngành báo chí truyền hình
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 29/08/2012

Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports
Tác giả : Nguyễn Khánh Doanh;Nguyễn Thị Gấm
Năm XB : |

Ngày tạo: 14/10/2015

Sự vĩ đại của người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh Sự vĩ đại của người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh
Tác giả : Lê Đình Cúc
Năm XB : |

Ngày tạo: 26/02/2018

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR) Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)
Tác giả : Trịnh Văn Tuyên
Năm XB : |

Ngày tạo: 24/11/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang